Pozvánka k příjímacímu řízení 2023/2024

Pozvánka

Pozvánka k příjímacímu řízení 2023/2024

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje, že přijímací řízení do mateřské školy bude probíhat dne:

3. 5. 2023 od 7,00 do 16, 00 hod

Přijímací řízení pro cizince, kterým bylo poskytnuto vízum o strpění nebo dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny: 1. 6. 2023 od 7, 00 do 16, 00 hod

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz, v záložce školní dokumenty.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte v den zápisu ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu. V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2023/24 celkem 18 volných míst.

 

Překlad do UA:

Запрошення до процедури вступу 2023/2024

Дитячий садок Rohovládova Bělá повідомляє, що прийом до дитячого садка відбудеться: 3 травня 2023 року з 7:00 до 16:00.

Порядок пропуску іноземців, яким надано толерантну візу або тимчасовий захист згідно із Законом «Про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України»: 01. 06. 2023 з 7:00 до 16:00.

Законні представники дитини можуть взяти бланк «Заява про дошкільну освіту» в дитячому садку або роздрукувати його на сайті www.msrb.cz, у вкладці шкільних документів.

Заповнену та підтверджену лікарем заяву подати директору дитячого садка в день реєстрації. Заява має бути належним чином підписана. Це дозволить дитині вступити в процес вступу.

Форми не можуть бути прийняті в будь-який інший час. У разі розбіжностей ми попросимо законного представника доповнити дані.

Загалом дитячий садок Rohovládova Bělá має 2 вільні місця у 2023/24 навчальному році.

 

Marie Kohoutková DiS. | 20.03.2023 v 10:32