Informace školní jídelny

Od 1.9.2023 dochází ke zvýšení cen stravného:

děti do 6ti let             přesnídávka   13,- Kč       oběd        26,- Kč       svačina  12,- Kč

děti 7 a více               přesnídávka   14,- Kč       oběd        28,- Kč       svačina  13,- Kč

 

Nová výše zálohy

děti do 6ti let              1050,- Kč              bez svačin     800,- Kč

děti 7 a více let            1100,- Kč             bez svačin     850,- Kč

 

Informace platné od 1.9.2023

  Stravné za děti v MŠ se hradí na účet školy č. 2801443804/2010 vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. (tj. na měsíc září musí být stravné zaplaceno do 20.8.) V případě, že nebude stravné uhrazeno včas, nedostane Vaše dítě stravu a bez stravy není možný pobyt v MŠ.

Na začátku školního roku obdržíte přihlášku ke stravování, kterou odevzdáte v MŠ.

 

Při platbě uvádějte prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které hradíte stravné.

 

Děti jsou na začátku školního roku zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého  v jeho průběhu dosáhnou. Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie 7 a více let. Ceny jednotlivých jídel jsou podle kategorií stanoveny takto:

 od 1.9.2023

Kategorie 3-6 let                přesnídávka     13,-     oběd    26,-    svačina    12,-

Kategorie 7 a více              přesnídávka      14,-    oběd    28,-    svačina     13,-

 

Jako variabilní symbol použijte stejný variabilní symbol, který Vám byl přidělen v MŠ pro platbu školného.

  

   Výše zálohy na stravné:   

3-6 let        celodenní stravné      1050 Kč/měsíc   stravné bez svačin  800 Kč/měsíc

7 a více      celodenní stravné      1100 Kč/měsíc   stravné  bez svačin 850 Kč/měsíc

 

   Jestliže se Vaše dítě bude stravovat pouze určité dny v týdnu, bude Vám výše zálohy upravena individuálně.

 

   V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte ve školce se obědy mohou odhlašovat do 7.30 hodin každý den ráno u učitelky MŠ. Pokud své dítě neodhlásíte včas, bude  Vám započítán celý stravovací den, tj. přesnídávka, oběd, svačina.

 

   Nevyčerpané stravné Vám bude vráceno po skončení školního roku na číslo účtu uvedené na přihlášce bez ohledu na to, z jakého účtu stravné platíte.

    Pokud dítě skončí docházku do školky v průběhu školního roku, je třeba provést písemnou odhlášku ze stravování.

 

   Případné dotazy zodpovím na tel. čísle 777 323 331 nebo osobně v kanceláři ŠJ v ZŠ (vchod od střediska)         

 

                                                                                          Monika Říhová                                                                                                            

                                                                                        vedoucí školní jídelny