Pozvánka k příjímacímu řízení 2024/25

Pozvánka k příjímacímu řízení 2024/2025

Přijímací řízení bude probíhat

dne 6. 5. 2024 od 7, 00 do 16, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 6. 5. 2024 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Pro školní rok 2024/25 se uvolňuje 10 míst.