Pokyny pro platby

Pro školní rok 2021/22:

Pokyny pro platby:

Platby – úplata za vzdělávání:

č. účtu 2301426442/2010

Var. symbol – registrační číslo u zápisu dítěte do mateřské školy, bez lomítka

Částka - 550,-Kč

Děti docházející poslední rok do mateřské školy a děti s odkladem školní docházky mají pobyt v MŠ zdarma. Školné za ně nehraďte.

Platbu za ostatní děti je nutné uskutečnit nejdéle do 15. dne v daném měsíci.

 

Platba příspěvku SRPDŠ:

č. účtu - 2601063444/2010

 

Finanční dary:

č. účtu - 2001123618/2010

Marie Kohoutková DiS. | 14.09.2021 v 10:41