Den otevřených dveří

Pozvánka

Mateřská škola Rohovládova Bělá

zve rodiče a děti na

D E N    O T E V Ř E N Ý C H    D V E Ř Í

  dne 26. 4. 2023

  od 8:00 do 11:00 hod.

  od 14:45 do 16:30 hod.

 

Kamarádi, přijďte si s námi pohrát v herně i na zahradě.

Marie Kohoutková DiS. | 20.03.2023 v 10:13