Výsledky přijímacího řízení - 2019

Mateřská škola Rohovládova Bělá, okres Pardubice

č.p. 58, 533 43 Rohovládova Bělá, IČ: 60157411, ID datové schránky: u9pmcnu

 tel. 466 942 352, www. msrb.cz, email: ms@rohovladovabela.cz

                                                                   

 

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

Mateřská škola Rohovládova Bělá, okres Pardubice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

69/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

71/19                           Přijímá se od 1. 9. 2019

48/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

80/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

78/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

55/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

79/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

64/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

57/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

62/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

47/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

65/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

70/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

60/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

53/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

52/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

58/19                          Přijímá se od 1. 9. 2019

 

Zveřejněno 10. 5.2019                                                      

                                                                                                  Marie Kohoutková, DiS – ředitelka MŠ