Informace školní jídelny

   Stravné za děti v MŠ se hradí na účet školy č. 2801443804/2010 vždy do 20. dne v měsícina měsíc následující. (tj. na měsíc říjen musí být stravné zaplaceno do 20.9.) V případě, že nebude stravné uhrazeno včas, nedostane Vaše dítě stravu a bez stravy není možný pobyt v MŠ.

Na začátku školního roku obdržíte přihlášku ke stravování, kterou odevzdáte vedoucí školní jídelny. Stravné na září neplaťte v srpnu, ale až na začátku září.

 

Při platbě uvádějte prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které hradíte stravné.

 

Děti jsou na začátku školního roku zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého  v jeho průběhu dosáhnou. Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie 7 a více let. Ceny jednotlivých jídel jsou podle kategorií stanoveny takto:

 

Kategorie 3-6 let                přesnídávka     8,-     oběd    19,-    svačina    7,-

Kategorie 7 a více              přesnídávka     9,-     oběd    21,-    svačina    8,-

 

Jako variabilní symbol použijte stejný variabilní symbol, který Vám byl přidělen v MŠ pro platbu školného.

  

   Výše zálohy na stravné pro obě kategorie:        celodenní stravné      720 Kč/měsíc

                                                                                   bez svačin                  570 Kč/měsíc

 

   Jestliže se Vaše dítě bude stravovat pouze určité dny v týdnu, bude Vám výše zálohy upravena individuálně.

 

   V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte ve školce se obědy mohou odhlašovat do 7.30 hodin každý den ráno u učitelky MŠ. Pokud své dítě neodhlásíte včas, bude  Vám započítán celý stravovací den, tj. přesnídávka, oběd, svačina.

 

   Nevyčerpané stravné Vám bude vráceno po skončení školního roku na číslo účtu uvedené na přihlášce bez ohledu na to, z jakého účtu stravné platíte.

    Pokud dítě skončí docházku do školky v průběhu školního roku, je třeba provést písemnou odhlášku ze stravování.

 

   Případné dotazy zodpovím na tel. čísle 466 942 109 nebo osobně v kanceláři ŠJ v přízemí MŠ.          

 

                                                                                          Monika Říhová                                                                                                            

                                                                                        vedoucí školní jídelny