Pozvánka k příjímacímu řízení

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje termín přijímacího řízení pro

šk. rok  2019/2020

 

Přijímací řízení proběhne 2. 5. 2019 od 6, 30hod. do 17, 00hod.

 

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost  k  předškolnímu  vzdělávání“  v mateřské škole od 1. 4. 2019, nebo si ho  vytisknout ZDE. Vyplněnou žádost odevzdají v MŠ - ředitelce, kde se prokáží občanským průkazem a rodným listem dítěte. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.Mateřská škola nabízí:

 • pobyt dětí ve dvou věkově smíšených třídách  s přirozenou výchovou dětí a možností pobytu sourozenců   v jedné třídě
 • každodenní zajímavé činnosti z oblasti hudební, literární, estetické i pohybové
 • školní vzdělávací program „Náš společný svět“ vychází z podstaty názvu a funkce mateřské školy – poznávat společně svět, jeho zákonitosti a souvislosti
 • kvalitní přípravu na vstup do základní školy. Spolupráci se ZŠ Rohovládova Bělá - Předškoláci absolvují v druhém pololetí adaptační kurz v ZŠ.
 • Pro zájemce pořádáme v odpoledních hodinách stimulační kurz Maxík, ve kterém se připravují společně předškoláci s rodiči na vstup do ZŠ
 • rozvoj správné výslovnosti dětí
 • adaptační období pro nové děti
 • využívání velké zahrady vybavené dvěma pískovišti, zahradními domky, průlezkami, pítkem, v letních měsících s využitím zastíněné terasy pro hry dětí

Co ještě nabízíme?

 • kontakt s dalšími odbornými pracovišti podle potřeb rodičů
 • pobyty v solné jeskyni pro upevnění zdraví dětí
 • kurz plavání pro děti předškolního věku
 • zapojení dětí do zájmových kroužků v odpoledních hodinách – angličtina, hra na flétnu, pohybový kroužek
 • výlety za poznáváním zajímavostí v našem regionu
 • dostatek kulturních akcí pro děti – návštěvy VČD v Pardubicích, KD v Chlumci nad Cidlinou i divadelní představení přímo v MŠ
 • oblíbené Pohádkové odpoledne s táborákem, zajímavé prožití MDD
 • výstavky prací dětí, vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
 • fotografování dětí ke slavnostním příležitostem
 • výstavy dětské literatury
 • pravidelně aktualizované webové stránky