Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení

Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje:

Přijímací řízení do mateřské školy bude probíhat dne 3. 5. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 3. 5. 2022 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

 

Přijímací řízení výhradně pro cizince - ukrajinské děti - bude probíhat dne 15. 6. 2022 od 6, 30 do 17, 00 hod.

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ v mateřské škole, nebo si ho vytisknout na webových stránkách www.msrb.cz. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 15. 6. 2022 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Překlad do UA:

Процедура прийому виключно для іноземців відбуватиметься 15 червня 2022 року з 6.30 до 17.00.

Законні представники дитини можуть забрати бланк «Заява на дошкільну освіту» у дитячому садку, або роздрукувати на сайті www.msrb.cz. Подайте заповнену та підтверджену лікарем заяву директору дитячого садка 15 червня 2022 року. Заява має бути належним чином підписана. Це помістить дитину на процедуру прийому.

Форми не можуть бути прийняті в будь-який інший час.

У разі розбіжностей ми попросимо законних представників доповнити дані.

Marie Kohoutková, DiS.

 ředitelka  

 

 

Marie Kohoutková DiS. | 12.04.2022 v 12:59