Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání - placení v období vyhlášení "Nouzového stavu v ČR"

Vážení rodiče.

V období vyhlášení "Nouzového stavu v ČR" se mateřská škola bude řídit:

Vnitřním předpisem o úhradě poplatků za pobyt dítěte v mateřské škole  Rohovládova Bělá, ve kterém je odstavec:

V případě přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než pět vyučovacích dnů  (např. vyhlášení dovolené) se poplatek za dané dny vrací poměrnou části plateb v měsíci za jednotlivé dny.  

Tímto Vás žádám o placení měsiční úplaty v daných termínech. Vyúčtování proběhne v co nejkratším termínu po nástupu dětí do mateřské školy.

 Děkuji za pochopení.

 

Marie Kohoutková DiS. | 16.03.2020 v 21:58