Skákací chodník pro děti

Poděkování

Dovolte nám poděkovat tatínkům dětí z naší školky:

p. Kašparovi, p. Kumpánovi, p. Pazderovi,

p. Šlechtovi, p. Toupalovi, p. Tůmovi,

kteří se v březnu a dubnu podíleli na realizaci

skákacího chodníků,

„dopadu“ u vahadlové houpačky  

a sázení 5 nových stromů

na naší školkové zahradě.

Fotografie z přípravy a výstavby chodníku, práce na houpačce a sázení stromů máte možnost si prohlédnout v záložce fotoalba.

S finančním vyúčtování se můžete seznámit na nástěnce u ředitelny.

Marie Kohoutková DiS. | 28.04.2019 v 15:56