Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení

 

Upozorňujeme veřejnost, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/20 se bude konat 2. 5. 2019

Potřebné tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 1. 4. 2019, nebo je možnost vytištění tiskopisů na www.msrb.cz. Vyplněné tiskopisy, včetně potvrzení od lékaře, můžete odevzdávat ředitelce mateřské školy 2. 5. 2019 od 6: 30 hod. do 17: 00 hod.. Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

Po odchodu nejstarších dětí do základní školy se pro příští školní rok bude uvolňovat přibližně 18 míst. Nové děti se budou přijímat podle stanovených kritérií, která budou zveřejněna. V Rohovládově Bělé a spádových obcích budou v dostatečném předstihu před zápisem zveřejněny plakáty a termín bude vyhlášen místním rozhlasem.

 

 

Rodiče, děti, ale i další zájemci si mohou přijít prohlédnout školku

3. 4. 2019, kdy se koná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Všechny Vás srdečně zveme.

 

Pro bezpečí dětí máme vchodové dveře ve školce zabezpečené kamerou a elektronickým uzamykáním. Proto návštěvníky žádáme o trpělivost u venkovního zvonku a na vyčkání odemčení dveří učitelkou, nebo pracovníkem MŠ.

Marie Kohoutková DiS. | 22.02.2019 v 15:47