Pokyny pro platby ve školním roce 2019/20

Vážení rodiče. Úplata za vzdělávání a platba příspěvku SRPDŠ - každá platba má svoje č. účtu - prosím nezaměňovat.

Pokyny pro platby:

 

Platby – úplata za vzdělávání:

č. účtu 2301426442/2010

Var. symbol – registrační číslo u zápisu dítěte do MŠ

Částka zůstává stejná - 400,-Kč

Děti docházející poslední rok do mateřské školy a děti s odkladem školní docházky mají pobyt v MŠ zdarma.

Školné za ně nehraďte.

Platbu za ostatní děti je nutné uskutečnit nejdéle do 15. dne v daném měsíci.

Platba příspěvku SRPDŠ:

260 106 3444/2010

Finanční dary:

2001123618/2010

Platba stravného:

viz. STRAVOVÁNÍ

Marie Kohoutková DiS. | 16.09.2019 v 21:39