Nabídka kroužků

Pro letošní školní rok nabízíme kroužky a aktivity:

 

Kroužek angličtiny – paní lektorka Radka Šarochová – vždy ve středu od 15,30 hod. do 16,15hod.

Zájemci – zapisujte se na třídách u učitelek

Kroužek bude probíhat v budově MŠ – v tělocvičně. Rodiče písemně zmocní lektora k vyzvednutí dítěte. V době kroužků mateřská škola za bezpečnost dětí nezodpovídá. Mateřská škola pouze poskytuje pro činnost kroužků prostory. Platby a veškeré dotazy budete projednávat s pí. Šarochovou. Informace a telefonní čísla najdete vždy na nástěnce. Kroužek bude činnost zahajovat od října a končit bude v květnu.

 

 

Kroužek flétny – pan Třos – vždy v pondělí od 15,00 hod. do 15,45hod.

Zájemci – zapisujte se na třídách u učitelek

Kroužek bude probíhat v budově MŠ – v tělocvičně. Rodiče písemně zmocní lektora k vyzvednutí dítěte. V době kroužků mateřská škola za bezpečnost dětí nezodpovídá. Mateřská škola pouze poskytuje pro činnost kroužků prostory. Platby a veškeré dotazy budete projednávat s p. Třosem. Informace a telefonní čísla najdete vždy na nástěnce. Kroužek bude činnost zahajovat od října a končit bude v květnu.

 

Další aktivity:

Zájemci – zapisujte se na třídách u učitelek

Sportovní školička - cca 500,-Kč, termín - 11 + 12/2018

Plavání pro předškoláky ( dle zájmu můžeme doplnit i středňáky) - cca 1800 -1900Kč, termín - jaro - bude upřesněn

Solná jeskyně - cena bude upřesněna, termín - leden, únor

Zrakový scscreening - 12. 2. 2019 v 8,00hod. v MŠ

Marie Kohoutková DiS. | 06.09.2018 v 08:42