Úplata za vzdělávání

Mateřská  škola  Rohovládova  Bělá 58, Pardubický kraj

Telefon 466 942 352     e-mail: ms@rohovladovabela.cz   PSČ  533 43

 

 

Výše úplaty za vzdělávání  pro školní rok 2018/19

 

 

Od 1. 9. 2017 v mateřské škole Rohovládova Bělá je úplata za vzdělávání 400,- Kč za jedno dítě měsíčně.

 

Úhrada za vzdělávání se netýká dětí, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem před nástupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti mají docházku podle zákona  561/2004 Sb.  zadarmo.

 

 

Marie Kohoutková, DiS

Ředitelka

 

Zveřejněno 10. 5. 2018