Finanční dar pro Adama Pešku

FOND SIDUS Výsledek rozhodovacího řízení ve věci žádosti MŠ Rohovládova Bělá o pomoc Adamovi Peškovi

Dne 25. 3. 2019 jsme zaslali žádost o finanční podporu pro Adama Pešku. Žádost byla zaslána FONDU SIDUS, do kterého každoročně naše mateřská škola přispívá.

21. 5. 2019 jsme obdrželi zprávu - že Adamovi Peškovi bude věnován finanční dar ve výši 2.600,-Kč na zakoupení jedné masky Nuance Gel.

Jsme rádi, že jsme se do výzvy zapojili a že touto cestou můžeme být nápomocní.

Marie Kohoutková DiS. | 21.05.2019 v 10:29