Nové čísla účtů

MŠ k 1. 9. 2018 mění číslo účtu pro platbu úplaty za vzdělávání.

Pokyny pro platby:

 

Platby – úplata za vzdělávání:

č. účtu 2301426442/2010

Var. symbol – registrační číslo u zápisu dítěte do MŠ

Částka zůstává stejná - 400,-Kč

Děti docházející poslední rok do mateřské školy a děti s odkladem školní docházky mají pobyt v MŠ zdarma.

Školné za ně nehraďte.

Platbu za ostatní děti je nutné uskutečnit nejdéle do 15. dne v daném měsíci.

Platba příspěvku SRPDŠ:

260 106 3444/2010

Finanční dary:

260 106 3444/2010

Platba stravného:

viz. STRAVOVÁNÍ

Marie Kohoutková DiS. | 23.08.2018 v 12:56